Hvordan man vælger det rigtige terrængående dæk for din drift

Lastbiler på byggepladser og til minedrift kører ofte over udfordrende overflader, mens de er tungt lastede. Dækkene på disse køretøjer kan udsættes for enorme kræfter. Derfor er det afgørende, at du vælger de rigtige dæk til disse profitskabende maskiner.

Der er mange faktorer, der bør overvejes, når du vælger dæk til entreprenørlastbiler og en evaluering af din arbejdsplads køreflader er på toppen af listen. Inden du vælger et bestemt dæk, skal du have en grundig forståelse for dine køretøjers aktiviteter på arbejdspladsen.

Ved miner kan dette opnås ved at montere en positionssporingsenhed på en lastbil og lade køretøjet køre i en bestemt periode. Dette vil hjælpe dig med at udvikle et kort over arbejdspladsen. Samtidig skal du spore den afstand, som lastbilen kører, dens hastighed og den belastning, som den kører med.

Så tag den gennemsnitlige belastning og multiplicér det tal med køretøjets gennemsnitlige hastighed. Dette vil give dig arbejdspladsens ton-miles-per-time (TMPH) eller ton-kilometer-per-time (TKPH).

Hvert entreprenør dæk, uanset anvendelsen, har også en specifik TMPH- eller TKPH, hvilket repræsenterer den maksimalt anbefalede belastning, som dækket kan bære ved en bestemt hastighed. I alle tilfælde skal du vælge et dæk, hvis TMPH eller TKMP er højere end arbejdspladsens TMPH eller TKPH. Dette vil hjælpe med at sikre, at du har valgt det rigtige dæk til arbejdspladsen.